Shutter / Shop

(6 items)
Kirana Pasal On SALE at Lainchaur
रू 3,00,000

Kirana Pasal On SALE at Lainchaur

Lainchaur , Kathmandu
Chaliraheko Khaja ghar bikrima
रू 3,30,000

Chaliraheko Khaja ghar bikrima

Sambhu marga road no. 2 ,
 Halmet shop in sale
रू 2,50,000

Halmet shop in sale

Jardibuti Bakthapur ,
Shutter on Rent
रू 27,000

Shutter on Rent

Lekthnath Sadak, Kathmandu , Kathmandu