Sofa Cleaning Service In Kathmandu 9851332772

रू 0
chabahil, kathmandu , Kathmandu
10 May 2024

General Overview

Location chabahil, kathmandu , Kathmandu

Description

Sofa Cleaning Services ☎️ 9851332772

आफ्नो घर तथा अफिस मा भएको गलैँचा,कार्पेट, सोफा , पानी ट्यांकी, मार्बल, तथा सम्पूर्ण क्लिनिङ सम्बन्धी सेवाहरु लिन सफा को लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस???????? ।

10% discount offer

Contact us - +977 985-1332772
Sofa Cleaning Services????????️..

We provide all types of cleaning services
1. sofa cleaning services
2. carpet cleaning services
3. Galaicha cleaning/Dyeing services
4. Water Tank Cleaning Services
5. Marble/floor cleaning & polishing
6. Inar cleaning
7. Toilet Deep cleaning
8. Window Glass cleaning
9. Whole House Deep cleaning
10. Chimney cleaning
11. Parquet Polishing

Ads For You