English Onlinejob

रू 20,500 /month
Chabahil Kathmandu , Kathmandu
07 Jul 2023

General Overview

Negotiable No
Location Chabahil Kathmandu , Kathmandu
Employment Type Part Time
Job Level Intermediate
Required Skills कर्मचारी आवश्यकता !!!
नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि काम गर्न मिल्ने
योग्यता : 8 pass, SEE, +2
काम : Home Work
संख्या : 25 जना
तलब : 20500
नोट : घरमै बसेर मोबाइल बाट पनि काम गर्न मिल्ने ।
सम्पर्क नं. 9819780600/9843389346
Whatsapp/Viber
Qualification कर्मचारी आवश्यकता !!!
नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि काम गर्न मिल्ने
योग्यता : 8 pass, SEE, +2
काम : Home Work
संख्या : 25 जना
तलब : 20500
नोट : घरमै बसेर मोबाइल बाट पनि काम गर्न मिल्ने ।
सम्पर्क नं. 9819780600/9843389346
Whatsapp/Viber
Job Station Kathmandu chabahil

Description

कर्मचारी आवश्यकता !!!
नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि काम गर्न मिल्ने
योग्यता : 8 pass, SEE, +2
काम : Home Work
संख्या : 25 जना
तलब : 20500
नोट : घरमै बसेर मोबाइल बाट पनि काम गर्न मिल्ने ।
सम्पर्क नं. 9819780600/9843389346
Whatsapp/Viber

Ads For You