Computer Repair And Supply

रू 0
Chabahil , Kathmandu
06 Feb 2024

General Overview

Location Chabahil , Kathmandu

Description

के तपाईं आफ्नो घर वा ओफ़िस मा ल्पटोप, कम्प्युटर, प्रिन्टर मर्मत तथा नया खरिद र इन्स्तल्लेशन गर्न चाहनुहुन्छ भने एक वर्ष सर्भिस वार्रंटी सहित सेवा लाई सम्झनुहोस श्रेयान अफिस सिस्टम प्रा लि
साथै नया कर्तेज सप्लाई ,रिफिल ,इलेक्ट्रिक वैरिंग ,नेत्वोर्किंग , सी सी टि भी जडान , इन्भर्टर ब्तरी सम्भंदी सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ।

Ads For You